20 huhtikuun

IDPA säännöt (päivitys 2022)

0  kommenttia

Minulta on IDPA-verkkokurssin tiimoilta kysytty suomenkielistä käännöstä IDPA:n säännöistä. Sellaisia kun ei tunnu olevan olemassa. Muutama vuosi sitten säännöt tuntuivat päivittyvän sitä tahtia, että kaikenlainen käännöstyö olisi mennyt hukkaan, mutta tällä hetkellä tilanne tuntuu sääntöjen itsensä osalta vakiintuneen. Paitsi että vuoden 2022 alussa tuli tieto uusista säännöistä, jotka astuvat voimaan 1.6.2022

Uusia sääntömuutoksia ei ole vielä kunnolla muutettu tähän dokumenttiin, mutta tässä lyhyesti keskeisimmät ampujaan vaikuttavat muutokset

 • SSP on jatkossa 15 patruunan lipaskapasiteetilla
 • tyhjän lippaan saa jättää maahan, vaikka aseessa olisi vielä yksi patruuna pesässä (taktinen lippaanvaihto)
 • kehon eteen tuleva appendix-kotelo on sallittu
 • PPC-divisioonaan on tehty ”vapaaehtoinen” 10 patruunan lipaskapasiteetilla oleva aladivisioona, jonka kilpailunjohtaja voi valita käytettäväksi

IDPA säännöt 2022 löytyvät IDPA.comin linkistä. Vuoden 2018 dokumentti oli 40 sivua pitkä ja se on minun mielestäni jäsennelty huonosti. Olen yrittänyt käännöksen yhteydessä myös jäsentää sen uudelleen, mutta en ole ihan täysin tyytyväinen tulokseen.

Tässä se nyt kuitenkin tulee, Internetin paras versio suomeksi kirjoitetusta IDPA-säännöistä. Voit myös ladata vuoden 2018 säännöt PDF-muodossa


Adopted 10/26/96, amended 1/1/2018.
© 1996 -2017 International Defensive Pistol Association, Inc. All rights reserved. ver 2017.3

Tämä dokumentti on epävirallinen käännös ja tiivistelmä alkuperäisistä säännöistä, joiden perusteella varsinaiset tuomaroinnit tulee tehdä. Alkuperäiset mitat ovat tuumissa, jaloissa ja jaardeissa. Näitä mittoja on summittain käännetty metriseen järjestelmään.

Tämän dokumentin tarkoitus on olla johdanto niille ihmisille, joille englanninkielisen materiaalin lukeminen on vaikeaa. Alkuperäinen säännöstö on kirjoittajan mielestä huonosti laadittu, ja joitakin asioita toistetaan eri pykälissä useasti kun taas toisista jää selkeästi epäselvyyttä. Sen vuoksi tässä dokumentissa joitain asioita on esitetty eri järjestyksessä. Dokumentti kuitenkin mukailee alkuperäisten sääntöjen lukujaottelua. Ristiintarkistusten helpottamiseksi alkuperäinen sääntöpykälä on paikoin lisätty tekstiin (sulkeissa).

Alkuperäisen sääntödokumentin pituus on noin 40 sivua ja tämän noin 20.

Varsinaisen sääntökirjan lisäksi jotkin merkinnät perustuvat sääntöjen lisäosiin (esim Appendix B Carry Optics) sekä SO- sekä CSO-kokeiden vääriin ja oikeisiin vastauksiin, joita voi pitää IDPA-HQ:n virallisina totuuksina.

Tässä dokumentissa on käytetty seuraavia vakiotermejä

 • Stage = Rasti
 • SO, Safety officer = Tuomari
 • CSO, Chief Safety Officer = CSO
 • MD, Match director = Kilpailunjohtaja
 • Stage description = Rastikuvaus
 • Muzzle safe points = Suoritussektori
 • Muzzle exclusion zone = Poikkeusvyöhyke
 • Safe area = Käsittelyalue
 • Target = Maali ellei kyse ole nimenomaisesti pahvitaulusta
 • Engagement = Maalin kohtaaminen
 • PD, Points down ≈ Tarkkuussakko
 • PE, Procedural error = Toimintavirhe
 • FP, Flagrant penalty = Törkeä rangaistus
 • NT, Non-threat = Epäuhka
 • Equity promotion = Tasausylennys

Muut käännökset saattaisivat olla parempia, mutta näillä mennään.

Sisältö

 1. IDPA:n peruskonsepti
 2. Turvallisuussäännöt
  1. Kilpailun komennot
 3. Kilpailusuorituksen (ampumisen) säännöt
  1. Ampumisjärjestys ja laukausten määrä
  2. Lippaanvaihdot
  3. Suojan käyttö
  4. Muut kilpailusuoritussäännöt
 4. Arvostelusäännöt
  1. IDPA:n pisteytysjärjestelmä
  2. Hyväksytyt osumat ja laukaukset muihin maaleihin
 5. Rangaistussäännöt
 6. Rastin (“stagen”) suunnittelusäännöt
 7. Fyysisesti rajoittuneen kilpailijan säännöt
 8. Varustesäännöt
  1. Asekotelo
  2. Lipastaskut ja latauslaitteet
  3. Ase
 9. Taitoluokkien säännöt
 10. Protestit

1. IDPA:n peruskonsepti

International Defensive Pistol Association (IDPA) perustettiin 1996 ja se hallinnoi toiminnallista urheilulajia, joka simuloi itsepuolustustilanteita.

Ampujat on jaettu käyttämiensä asetyyppien (divisioonat) ja taitotasojen (luokat) mukaisiin ryhmiin (1.1.D), mikä tarjoaa kaikille osallistujille tasapuolisen keinon mitellä taitojaan.

IDPA-kilpailun tarkoitus on olla viihdyttävä ja sosiaalinen tapahtuma kaikentasoisille ammunnan harrastajille. Siinä käytettävät varusteet tulee olla turvallisia, sekä sopia päivittäiseen käyttöön ja ns concealed-carry -kantamiseen, missä ase ei näy päällysvaatteiden läpi (1.1.A).

Pohjimmiltaan IDPA:n ampumatehtävät ovat itsepuolustustilanteita ja ampuminen suojan takaa on sen keskeinen ilmenemismuoto (1.2.F).

Ampumasuoritukseen (rastiin tai stageen) toimintaan voi tutustua yhdellä läpikävelyllä, mutta kaikenlainen testitähtäily (airgunning) ja muu ylimääräinen valmistautuminen on kielletty. Suorituksen on määrä testata ampumataitoa, eikä fyysisiä ominaisuuksia tai stagen ulkoa muistamista.

2. Turvallisuussäännöt

Eversti Jeff Cooperin neljä turvallisuussäännöt toimivat myös IDPA:n turvallisuusnäkemyksen pohjana.

 • Kaikki aseet ovat aina ladattuja
 • Älä osoita aseella mitään, jota et ole valmis tuhoamaan
 • Pidä sormi pois liipaisimelta ennen kuin maali on tähtäimissä
 • Tiedä mikä maali on ja mitä sen takana on

Kilpailupäivän aikana asetta kannetaan kotelossa lataamattomana ja vireestä päästettynä. Patruunoita saa lipastaa, mutta asetta ei saa ladata kuin vasta tuomarin käskystä kilpailusuorituksen alussa.

Epäturvallinen aseenkäyttö johtaa välittömään kilpailusta hylkäämiseen (DQ). Alla on joitain esimerkkejä tällaisista tapauksista (2.2)

 • Osoittaminen aseella epäturvalliseen suuntaan. Ampujaan itseensä tai muuhun ihmiseen, hyväksytyn ampumasektorin (“muzzle safe points”) ulkopuolelle tai poikkeusvyöhykkeelle (“muzzle exclusion zone”) silloin kun oma raaja on myös siinä
 • Laukaukset joita ei ole tähdätty johonkin kilpailumaaliin, jotka menevät suojavallin ylitse tai tapahtuvat varsinaisen kilpailusuorituksen ulkopuolella tai vaihdettaessa asetta kädestä toiseen tai Pull the trigger -vaiheen (ks luku 3) aikana tai tapahtuu liian läheltä metallimaalia
 • Aseen ottaminen kotelosta ellei erikseen tuomarin käskemänä, kilpailusuorituksen aikana tai erillisellä aseenkäsittelyalueella (“safe area”).
 • Aseen pudottaminen rastialueella riippumatta siitä onko se ladattu vai ei, tai onko kilpailusuoritus käynnissä vai ei. Rastialueen ulkopuolella noudatetaan radan sääntöjä.
 • Sormen pitäminen liipaisimella toisen kerran välittömän ampumasuorituksen ulkopuolella (esimerkiksi ladattaessa tai liikuttaessa suorituksen aikana). Ensimmäisestä rikkeestä ampuja saa varoituksen, joka on voimassa koko loppukilpailun ajan.

Ylläoleva lista ei kata kaikkia vaihtoehtoja.

Jokaisen osallistujan ja katsojan on käytettävä asianmukaisia kuulo- ja silmäsuojaimia.

Mikäli ampuja aloittaa suorituksen ilman suojavälineitä tai ne esimerkiksi putoavat kesken suorituksen, ampuja tai tuomari voi keskeyttää suorituksen ja suoritus tehdään uudelleen (2.4.2)

Mikäli ampuja poistaa suojavälineen tahallaan, hänet hylätään kilpailusta.

Piippukurin suhteen on olemassa kaksi aluetta

 • Turvallinen suoritusektori, joka muodostuu 180 asteesta tai erikseen asetetuista ja selkeistä reunamerkeistä. Aseella ei saa osoittaa tämän alueen ulkopuolelle vaikka ei tapahtuisi laukausta. (Muzzle safe points)
 • Piipun poikkeusvyöhyke, joka on merkitty esimerkiksi rastirakenteen oven kahvan ympärille. Aseella saa normaalisti osoittaa tähän, mutta ei silloin kun oma raaja on vyöhykkeen sisällä. (Muzzle exclusion zone)

Aseen osoittaminen suoritussektorin ulkopuolelle tai poikkeusvyöhykkeelle silloin kun oma raaja on siinä, johtaa kilpailusta hylkäämiseen.

Poikkeusvyöhykkeen tarkoitus on korostaa ampujaa varomaan sekä helpottaa tuomarointia niinä hetkinä kun kilpailijan pitää esimerkiksi avata ovi kilpailusuorituksen aikana.

Jokaisessa kilpailussa on erikseen määrättyjä turva-alueita (safe area, 2.10), joissa asetta saa käsitellä. Turva-alueella saa ottaa ottaa aseen kassista ja pukea kotelon, ottaa aseen kotelosta, harjoitella vetoja, tähtäinkuvan ottamista, purkaa asetta tai käsitellä tyhjiä lippaita. Turva-alueella EI SAA käsitellä patruunoita tai harjoituspatruunoita.

Koko rata-alue pidetään ns kylmänä alueena (eli aseita ei ole ladattu varsinaisen kilpailusuorituksen ulkopuolella). Tuomarien on kuitenkin joskus mahdollista julistaa yksittäinen rasti tai rastiryhmä (bay) “kuumaksi”. Tällöin kaikki paikallaolevat kilpailijat lataavat aseensa samanaikaisesti tuomarin komentojen valvonnassa, eikä turva-aluetta (safe area) voi enää käyttää (koska siellä ei saa käsitellä ladattua asetta).
Kilpailun komennot
Kilpailuissa käytetään turvallisuuden vuoksi vakioituja komentoja (2.12), joiden kieli on aina englanti.

Kilpailun komennot menevät seuraavasti

IDPA-komennot ennen suoritusta

Range is hot, eyes and ears – Kaikkien paikallaolijoiden on otettava käyttöönsä kuulo- ja silmäsuojaus

Load and make ready (tai pelkkä Make ready) – Kilpailija lataa aseensa ja asettaa sen varmistettuna koteloonsa tai suorittaa muut Ratakuvauksen mukaiset teot. Ase voidaan käskeä esimerkiksi asettamaan pöydälle, sekä kääntymään selkä tauluille päin.

Are you ready? – Kun ampuja tuomarin mielestä on valmis, hän kysyy kilpailijalta onko tämä valmis aloittamaan. Kilpailija voi kieltää sanomalla “Not ready” tai esittää viimeisen kysymyksensä. Tämän jälkeen tuomari esittää kysymyksen uudelleen.

Stand by – Komento annetaan kun kilpailija sanoo olevansa valmis, nyökkää, tai ei sano mitään edelliseen kysymykseen. Noin 1-4 sekunnin jälkeen komennon antamisesta, tulee ajanottolaitteen summerin ääni, joka aloittaa varsinaisen suorituksen

IDPA-komennot suorituksen aikana

Finger – Mikäli kilpailijan sormi ei ole selvästi liipaisinkaaren ulkopuolella muutoin kuin ampumishetken aikana, tuomari huomauttaa tästä tällä komennolla. Kilpailija jatkaa suoritustaan ilman taukoja, mutta hänelle annetaan yksi PE (+3 sekuntia).

Muzzle – Mikäli kilpailijan ase kulkee vaarallisen lähelle turvasektorin rajaa, tuomari varoittaa kilpailijaa tällä komennolla. Kilpailija jatkaa suoritustaan, eikä hän saa siitä rangaistusta.

Stop – Tuomari keskeyttää suorituksen tällä komennolla esimeriksi silloin, jos ase osoittaa turvasektorin yli, sormi menee liipaisimelle toistamiseen tai tapahtuu muu turvallisuutta vaarantava rike tai tuomari havaitsee virheen ratalaitteessa tai kilpailijan suojavälineissä.

Kilpailijan on viipymättä lopettava suorituksensa ja odotettava lisäohjeita osoittaen asetta turvallisen suuntaan ja pitäen sormi pois liipaisimelta

IDPA-komennot suorituksen jälkeen

If finished, unload and show clear – Kun tuomari olettaa kilpailijan olevan valmis, hän kysyy sitä tällä komennolla. Kilpailija voi edelleen jatkaa ampumista, minkä jälkeen tuomari kysyy tätä uudelleen.

Mikäli kilpailija on valmis, hän poistaa asesta lippaan ja patruunat, sekä näyttää tyhjän aseen tuomarille.

If clear, slide forward (tai close cylinder) – Kun ase tuomarin mielestä on tyhjä, hän pyytää kilpailijaa vapauttamaan luistin tai sulkemaan sylinterin.

Pull the trigger – Tuomarin käskystä kilpailija vapauttaa aseen vireestä tähdätyllä kuivalaukauksella turvalliseen suuntaan.

Mikäli ase tässä kohtaa laukeaa, virhe ei ole tuomarin, vaan ampujan, joka hylätään kilpailusta.

Holster – Kun ase on varmuudella todistettu tyhjäksi, tuomari pyytää kilpailijaa asettamaan aseen koteloon

Range is clear – Kun ase on turvallisesti kotelossa, tuomari julistaa rastin turvalliseksi, jonka jälkeen suojaimet voi poistaa ja muut kilpailijat voivat valmistautua taulujen paikkaamiseen

(Toim huom: Monet kilpailijat hosuvat etukäteis- ja jälkirutiinit läpi nopeammin, kuin mitä tuomari ehtii antaa komentoja. Älä ole sellainen kilpailija.)

Kilpailijalla on noin Load-and-make-readysta noin 15 sekuntia olla valmis suoritukseen. Mikäli ampujalla kestää tätä pidempään, tuomari ilmoittaa että hänellä on 15 sekuntia (lisä)aikaa olla valmis suoritusta varten. Mikäli kilpailija ei silloinkaan ole valmis, hänen suoritusvuoroaan lykätään ja hän saa yhden PE:n (2.12.3.)

3. Kilpailusuorituksen (ampumisen) säännöt

Ennen suoritusta kilpailija saa tutustua rastiin saman verran kuin muutkin kilpailijat, yleensä vain yhdellä “läpikävelyllä” (walkthrough). Tähtäily ja sen imitoiminen esimerkiksi sormella osoittaen on kielletty (3.3.3).

Erilliset tutustumiset tai valmistautumiset eivät ole sallittuja, edes vaihvihkaa taulujen paikkaamisen yhteydessä (3.3.2).

Ellei Ratakuvauksessa muuta kuvata, rastin aloitusasento on normaali seisomisasento rintamasuunta ja kasvot kohti tauluja, kädet rentoina kehon sivuilla roikkuen (3.7.2). Tätä tai Ratakuvauksen määräämää asentoa ei saa muuttaa Standby-käskyn ja aloitussummerin välillä muutoin kuin päätä kääntämällä (mikäli se ei muuta rastikuvausta).

Ampumisjärjestys ja laukausten määrä

Rastin taulut ja maalit tulee kohdata (engagement) taktisessa järjestyksessä, joka perustuu niiden uhkaavuusjärjestykseen (3.2.1)

Samanaikaisesti näkyvillä olevista maaleista ammutaan ensin lähellä olevat ja viimeiseksi kaukana olevat taulut (3.2.3)
Aiemmin näkymättömissä olevat maalit ammutaan siinä järjestyksessä kun ne paljastuvat esimerkiksi suojan takaa riippumatta siitä, kuinka kaukana ne ovat (3.2.4)

Maalin materiaali (pahvi tai metallimaali) tai siihen liitetyillä koristeilla (esimerkiksi aseen kuva) ei ole vaikutusta taktiseen järjestykseen.

Selkeyden vuoksi alle 2 metrin etäisyydellä toisistaan olevat maalit ovat taktisessa järjestyksessään samanarvoisia (1. kohta) ja tällaisen maaliryhmän sisällä ne voi ampua missä järjestyksessä tahansa.

Taktinen ampumajärjestys voi muuttua, mikäli maaleja ilmestyy lisää esimerkiksi reaktiivisen maalin ampumisen seurauksena.

Maalin kohtaamiseksi riittää siihen vaadittavan minimilaukausmäärän ampuminen. Esimerkiksi kaatuvan metallimaalin minimilaukausmäärä on yksi, eikä sellaiseen tarvitse ampua useampaa laukausta ennen siirtymistä seuraavaan maaliin.

Maaleja voi ampua minimilaukausmäärän jälkeen lisää mistä tahansa paikasta, kunhan se ei riko turvallisuusmääräyksiä (esimerkiksi turvasektoria tai ole liian läheltä metallimaalia).

Mikäli kilpailija ei ammu riittävää laukausmäärää maalia kohden, hän saa siitä rangaistuksen. Rangaistusta ei sovelleta, mikäli maali katoaa eikä ole ammuttavissa (3.2.7.A).

Ratakuvaus voi edellyttää erikseen laukauksia maalin keho- tai pääalueille, ja laukaukset on ammuttava mainitussa järjestyksessä.

Lippaanvaihdot

Kilpailijalla on yhdellä rastilla divisioonan mukaan määrätty rajallinen määrä patruunoita ja varalippaita (8.1).

Lippaanvaihtoja on kahta tyyppiä

 • Hätälippaanvaihto silloin, kun sekä lipas että ase on tyhjä
 • Taktinen lippaanvaihto, kun lippaassa tai aseessa on vielä patruunoita

IDPA:n itsepuolustustilanteiden henkeen kuuluu hätälippaanvaihto (3.4.1). Jos ampuja tekee taktisen lippaanvaihdon, pitää vanha lipas tai patruunat ottaa mukaan ennen suorituksen viimeistä laukausta. Näin ei kuitenkaan ole, mikäli tällainen tapahtuu häiriönpoiston tai vian seurauksena.

Lippaanvaihto alkaa kun kilpailija ottaa esiin uuden lippaan (tai vastaavan) tai poistaa aseesta vanhan lippaan (tai avaa revolverin sylinterin). Kilpailija ei saa valmistautua lippaanvaihtoon etukäteen asettamalla uutta lipasta pöydälle tai pitämällä sitä kädessään (3.4.9).

Lippaanvaihto loppuu kun aseessa on vähintään yksi patruuna ja sen luisti vapautetaan eteen tai revolverin sylinteri suljetaan. (Käytännössä taktisen lippaanvaihdon vanhaa lipasta saa siis kantaa kädessään loppusuorituksen ajan.)

Suojan käyttö

Tyypillisiä suojia (cover) ovat seinäkkeet, tynnyrit ja barrikadit, ja niitä on käytettävä aina kun mahdollista (3.5.2). Kilpailija ei saa ylittää oviaukkoa tai vastaavaa ilman, että on ensin kohdannut kaikki maalit (ampunut niitä kohden minimilaukausmäärien verran).

Myöskään tyhjällä aseella ei saa poistua suojasta, mikäli kaikkia maaleja ei ole asianomaisesti kohdattu (3.6.5.B)

Suojien yhteydessä on rikelinjoja, joiden takaa (point of cover, PoC) ampuminen pitää tapahtua (3.5.4).

Rikelinjan merkintätavan (3.6.2) on kestettävä samana kilpailijasta toiseen (esimerkiksi maahan naulattu lauta). Rikelinjan merkin on alettava kiinni suojarakenteessa ja oltava vähintään noin metrin (3 jalkaa) pituinen. Linja itsessään kuitenkin jatkuu rastin rajaan saakka.

Jokaisella suojalla on vain yksi rikelinja, joka koskee kaikkia suojasta ammuttavia maaleja.

Muut kilpailusuoritussäännöt

Mikäli kilpailijan annetaan vahingossa aloittaa rasti väärästä asennosta, tuomari keskeyttää suorituksen ja määrää uusintasuorituksen (reshoot). Tämä ei koske esimerkiksi väärää patruunamäärää.

Mikäli kilpailija itse huomaa aloituksessa puutteita, hänen on pyydettävä uusintaa välittömästi Holster-käskyn jälkeen ja ennen arvostelun aloittamista (hän ei siis keskeytä suoritustaan vaan ampuu sen loppuun).

Uusintasuoritusta ei saa kilpailijan virheiden vuoksi, mutta ovat pakollisia ratalaitteiden virheiden vuoksi.

Mikäli tuomari häiritsee kilpailijaa, uusintamahdollisuudesta neuvotellaan Range-is-clearin ja arvostelun välissä. Tuomari voi ehdottaa uusintaa itse, mutta kilpailijan pyyntöön vastaa kilpailun johtaja (3.8.).

(Kilpailun johtajaa odotellessa, suoritus arvioidaan varmuuden vuoksi muistiin ja tapahtumaa jatketaan seuraavalla kilpailijalla.)

Ratakuvaus voi patruuna- ja lipastusmäärän lisäksi määrätä kilpailijan ampumaan yksikätisesti kummalla tahansa kädellä (strong hand only, SHO / weak hand only, WHO) (3.9.) jolloin toinen käsistä ei saa koskea aseeseen tai kilpailijan käteen tai käsivarteen. Normaalitila “freestyle” antaa mahdollisuuden ampua kaksi- tai yksikätisesti kilpailijan oman päätöksen mukaan. Kätisyyssäännöt eivät koske aseen latausta ja muuta käsittelyä. (6.6.20)

Suojien kohdalla kilpailija voidaan käskeä ampumisen ajaksi polviasentoon (3.5.4) tai makuuasentoon. Näiden on oltava stringin viimeisiä laukauksia (6.6.13).

Lisäksi Ratakuvaus voi edellyttää muita suoritustapoja kuten ampua yksikätisesti lonkalta tai poikkeavan laukausmäärän yhteen tauluun. Nämä kuvataan Ratakuvauksessa aina erikseen.

Kaikkien poikkeavien laukausmäärien, kätisyyksien ja muiden ohjeiden on oltava helposti muistettavissa. Käytännössä ne koskevat joko koko stringiä tai vain stringin viimeistä tai ensimmäistä maalia (tai maaliryhmää).

Kilpailija voi halutessaan tai Ratakuvauksen määräämänä käyttää taskulamppua (3.10). Ellei muuta määrätä, lähdössä taskulamppu on tukikädessä ja poissa päältä. Lamppua on käytettävä kaikkien laukausten aikana. Ratakuvaus ei voi määrätä lähtöä lamppu taskussa.

Mikäli lamppu putoaa, tuomari voi turvallisuuden vuoksi valaista alueen lampun nostamisen ajaksi. Lampulla voi “ladata” pimeätähtäimiä, mutta vasta alkusignaalin jälkeen.

Lisäksi kilpailijalta odotetaan hyvää käyttäytymistä ja aktiivista osallistumista rastin palauttamiseen kilpailukuntoon (3.11.K) kuten taulujen paikkaamiseen.

4. Arvostelusäännöt

IDPA:n pisteytysjärjestelmä

IDPA:n arvostelujärjestelmä on suunniteltu tasapainoiseksi tarkkuuden ja nopeuden osalta. Kaikki arvostelu muutetaan ajaksi ja pienin kokonaisaika voittaa.

Suoritusaika + tarkkuussakot + rangaistukset = lopullinen aika
Raw time + points down + penalties = final time

Yleisimmät IDPA-maalit ovat (4.12)

Viralliset IDPA-pahvitaulut, joista saa

 • 0 PD kehosta ja pääalueesta
 • + 1PD kehosta ja pääalueesta
 • + 3PD kehosta
 • + 5PD reunoista sekä ohilaukauksista

Erilaisia reaktiivisia metallimaaleja, joista saa

 • 0 PD kun se kaatuu
 • + 5PD jos se jää pystyyn

Tarkemmat maalimääritykset voi lukea englanninkielisistä säännöistä.

Rajoittamattomassa laukausmäärässä (unlimited scoring) kilpailija voi ampua maaliin niin monta laukausta kuin haluaa. Näin kilpailija saa parantaa huonoja osumia. Maalista kuitenkin arvostellaan vain parhaat osumat sen mukaan, mikä on maalin minimilaukausmäärä (4.1.1).

Mikäli Ratakuvaus määrää taululle kolme laukausta, kolme parasta lasketaan (vaikka tauluun olisi ammuttu kuusi laukausta).

Jos kilpailija ei ammu tauluun riittävää määrää laukauksia, ne lasketaan ohilaukauksiksi ja kilpailija saa yhden rangaistuksen.

Yleensä yhdessä rastissa kaikkiin tauluihin ammutaan yhtä monta laukausta.

Rajoitetussa laukausmäärässä (limited scoring) kilpailija saa ampua maalia kohden vain täsmälleen määrätyn määrän laukauksia.

Jos kilpailija ampuu liian monta laukausta maalia kohti, hän saa yhden rangaistuksen stringiä kohti ja jokaisesta ylimääräisestä laukauksesta paras osuma poistetaan arvostelusta.

Jos kilpailija ei ammu riittävää määrää laukauksia, tehdään kuten rajoittamattomassa laukausmäärässä.

(Huom: joskus yksi laukaus voi läpäistä useamman taulun. Siitä huolimatta ammuttujen laukausten määrät pitää vastata Ratakuvauksen ilmoittamia määriä.)

Hyväksytyt osumat ja laukaukset muihin maaleihin

Jos kilpailija ei pysty ampumaan rastia loppuun esimerkiksi rikkoutuneen aseen vuoksi, se arvostellaan silti normaalisti (4.3). Aika loppui viimeiseen laukaukseen, mutta ampumattomista laukauksista tulee rangaistus ja ohilaukausten tarkkussakot (points down).

Ovaalin muotoiset ja yli 2x kaliiperin kokoisia luodireikiä ei pisteytetä (4.6.1). Tämä koskee yleensä kääntyviä tauluja tai jos kilpailija on ampunut niitä liian sivusta, sekä selkeitä kimmokkeita maasta tai ratalaitteista.

Osuma pisteytetään ovaalista reiästä huolimatta, mikäli luoti on muuttanut asentoaan esimerkiksi tynnyristä, mutta ei ole varsinaisesti muuttanut suuntaansa (4.6.2).

Luodinreikä arvostellaan ampujan eduksi. Jos reikä rikkoo kahden pistealueen rajan, katsotaan se paremman alueen mukaan (4.5.1). Tämä ei kuitenkaan koske repeämiä (4.5.4). Yleensä luodista jää pahviin rasvarengas, jonka perusteella tarkat rajat on nähtävissä.

Jos taulussa on todistettavasti jonkun muun ampumia luodinreikiä, niitä ei lasketa. Maalin lyöminen, kivellä heittäminen tms ei ole pisteytettävä teko, mutta niitä voidaan vaatia Ratakuvauksessa

Tauluihin on voitu maalata ns hard-cover-alueita (yleensä mustalla), johon osuminen tarkoittaa ohilaukausta (4.7).

Jos tauluun on maalattu tai kiinnitetty uhkasymboleita (esim veitsiä, aseita), ne ovat koristeita eivätkä ole hard-coveria (4.7.5). Ellei symboli tosiasiallisesti ole läpäisemätöntä materiaalia (4.7.6).

Ammuttavien maalien lisäksi rastilla voi olla epäuhkia (non-threat, “nosse”), jotka ovat selkeästi erotettavissa muista tauluista käsisymbolien avulla, joista vähintään yksi on nähtävillä jokaisesta ampumasuunnasta (4.8.1). Epäuhkataulussa ei ole pisteytyksen kannalta erilaisia alueita, vaan jokainen osuma on samanlainen osuma. Jos epäuhkataulu on reaktiivinen metallimaali, sen tulee kaatua, jotta osuma lasketaan. Epäuhkataulun ampumisesta saa rangaistuksen jokaisesta laukauksesta.

Jos taulun läpi voi ampua, kaikki osumat lasketaan kaikista maaleista (4.9). Tämän vuoksi liikkuvia hard-cover-tauluja on hyvä välttää (tai liikkuvia tauluja hard-cover-taulun takana), ellei hard-cover tosiassa ole läpäisemätön (6.6.17).

Taulujen arvostelun aikana kukaan kilpailija ei saa koskea tauluun. Mikäli kilpailija koskee tauluun ennen sen arvostelua, kaikki sen osumat lasketaan ohilaukauksiksi (4.16.1). Tuomari voi koskea tauluun arvostelun jälkeen.

Mikäli taulu ehditään paikata ennen arvostelua (4.16.2) tai sitä ei paikata kahden suorituksen välillä (4.16.5), tuomari yrittää päätellä oikean tuloksen. Jos se ei onnistu, suoritus uusitaan.

Taulut joiden arvostelu jää epäselväksi, vedetään syrjään CSOn tai MDn myöhempää arviota varten (4.16.6). Kilpailu jatkuu mahdollisimman nopeasti.

Jos reaktiivinen maali ei reagoi osumista huolimatta, kilpailijalla on kolme vaihtoehtoa:

 1. Jatkaa ampumista kunnes maali reagoi ja tulos jää voimaan
 2. Jättää ampuminen siihen ja olla vaatimatta kalibrointia, jolloin tulos jää voimaan
 3. Jättää ampuminen siihen ja vaatia kalibrointia välittömästi Range is clear -komennon jälkeen ennen muuta arvostelua

Kalibroinnin aikana kukaan ei saa koskea maaliin tai sen ympäristöön ja kilpailijalta kerätään 7 patruunaa kronotestausta varten.

Jos reaktiivinen maali kaatuu itsekseen tai joku muu kuin kilpailija koskee siihen ennen arvostelua, kilpailija uusii suorituksen. Jos kilpailija itse koskee maaliin, se lasketaan ohiammutuksi. (Nämä todennäköisesti koskevat oikeasti em kalibrointia).

5. Rangaistussäännöt

Ampumiseen liittymättömän toiminta pitää olla mahdollista tuomita kyllä/ei-vaihtoehdoilla ilman määrän tai laadun arvioinnilla. Toiminnan pitää olla selkeää ja mainittu Ratakuvauksessa. Esim “salkku pitää laittaa siniseen tynnyriin”.

Ampuja voi saada neljänlaisia sakkosekuntirangaistuksia tai hänet voidaan hylätä kilpailusta:

 • +3 sekuntia: Toimintavirhe, procedural error, PE
 • +5 sekuntia: Osuma epäuhkatauluun, hits on non-thret, HNT
 • +10 sekuntia: Törkeä rangaistus, flagrant penalty, FP
 • +20 sekuntia: Väärä toiminta, failure to do right, FTDR

Kilpailija saa +3 sekunnin toimintavirherangaistuksen (5.1) pienistä rikkeistä kuten

 • Ei ammu kaikkia vaadittuja laukauksia tai ampuu liian monta
 • Ampuu maaleja väärässä järjestyksessä
 • Rikkoo rikelinjan ampuessaan suojasta
 • Jättää taktisen lippaanvaihdon vanhan lippaan maahan
 • Pitää sormea yhden kerran liian lähellä liipaisinta muutoin kuin ampumisen aikana
 • Ei ole riittävän nopeasti valmis rastin suoritukseen

PE-rangaistus tulee yhdestä virheestä kerrallaan. Jos esimerkiksi ampuu kaksi laukausta liikaa rajoitetun stagen aikana, saa PE:n vain yhden kerran. Ei kahta PEtä samasta yhdestä rikkeestä. Yhden rastin aikana voi kuitenkin saada PEn esimerkiksi useamman suojan rikelinjarikkeestä.

Kilpailija saa +5 sekunnin rangaistuksen osumasta epäuhkatauluun jokaista laukausta kohden (4.10.2). Kaksi osumaa epäuhkatauluun on siis +10 sekuntia.

Jotta kilpailija saa +10 sekunnin törkeän rangaistuksen (5.2) edellyttää se jonkinlaista selkeää kilpailuetua tai vilpillisyyttä, joiden hyöty on yli kolme sekuntia. Esimerkiksi

 • Ampuu yksikätisen stringin kokonaan kahdella kädellä
 • Ei mene maahan tai polvelle vaikka on käsketty
 • Ei ammu joitakin tauluja lainkaan
 • Ampuu kokonaisen maaliryhmän rikkoen suojan rikelinjaa
 • Ottaa uuden vaihtolippaan ennakkoon käteen tai pöydälle
 • Lipastaa lippaaseen ylimääräisiä patruunoita

Kilpailunjohtajan pitää hyväksyä kaikki FP-rangaistukset.

(Toim huom: Tuomari tasapainottelee PEn ja FPn välillä lähinnä silloin, kun virhe esiintyy useamman taulun kohdalla. Jos ampuu vaaditut kuusi laukausta yhteen tauluun yhden käden sijasta kahdella kädellä, voi selvitä yhdellä PE:llä. Jos taas ampuu vaaditut kaksi laukausta kahteen eri tauluun, saattaa saada FPn vaikka laukausmäärät esimerkeissä onkin erit.)

Kilpailija saa poikkeuksellisen +20 sekunnin rangaistuksen lähinnä käytösrangaistuksena teoista, jotka eivät liity itse kilpailusuoritukseen (5.3).

Kilpailijaan hylkäykseen liittyviä tekijöitä on listattu luvussa 2: Turvallisuussäännöt

6. Rastin (“stagen”) suunnittelusäännöt

Ratakuvaus ei voi ylittää sääntökirjaa eikä se voi kieltää sääntökirjassa sallittuja toimia. Tämä ei kuitenkaan koske tapauksia, joissa

 • Kyse on kilpailun tai radan turvallisuusmääräys
 • Se antaa mahdollisuuden ampua ilman piilottavaa vaatetusta
 • Se määrää rastin alussa divisioonakapasiteettia pienemmän patruunamäärän
 • Se määrää rastin alkuun jonkinlaisen aloitusasennon tai aseen sijainnin

IDPA-rasteja on kahta tyyppiä:

 • Skenaariorastit, jotka edustavat tapahtumia jotka voisivat olla mahdollisia. Rastilla on kirjallinen rastikuvaus sekä rajoittamaton laukausmäärä (6.1.1)
 • Vakiorastit, joissa on tarkoitus testata tiettyjä ampujan taitoja. Rastilla voi olla myös rajoitettu laukausmäärä (6.1.2)

Ratakuvaus on menestyvän kilpailun perusta ja estää järjestäjien ja kilpailijan turhautumia epäselvissä tilanteissa. Yhtenäisen informaation varmistamiseksi Ratakuvaus luetaan ääneen jokaiselle kilpailijaryhmälle (6.2). Hyvästä rastikuvauksesta löytyy vähintään nämä elementit

 • Onko kyseessä itsepuolustusskenaario vai vakiorasti
 • Aloitusasento
 • Aseen tila suorituksen alussa
 • Suorituksen proseduuri
 • Suojat ja rikelinjat
 • Määrittelee turvasektorin 180° tai sektorin reunamerkit
 • Määrittelee vähimmäislaukausmäärän ja onko kyseessä rajoitettu vai rajoittamaton laukausmäärä
 • Määrittelee jos piilottava vaatetus ei ole pakollinen
 • Visuaalinen kuva rastin elementeistä on suositeltava muttei pakollinen

Alla on valikoima satunnaisia sääntöjä (uudelleenjärjestelty alkuperäisistä säännöistä)

Vain viralliset IDPA-pahvitaulut ovat sallittuja IDPA-rasteissa (6.6.1).

Stringin maksimilaukausmäärä on 18.

Korkeintaan 25% stringin ja 10% koko kilpailun laukauksista voi kohdistua arvosteltavin metallimaaleihin. Tämä ei pidä sisällään aktivaattoreita, joita ei arvostella. Stringissä voi olla vain yksi epäuhkataulu jokaista uhkamaalia kohden.

75% laukauksista pitää tapahtua 14 metrin sisällä maaleista. Skenaariorastilla maksimiampumamatka on 18 metriä ja vakiorastilla 45 metriä.

Vahvemmalla kädellä ammuttaessa maksimietäisyys on 9 metriä ja heikommalla kädellä 6 metriä. Päätä pienemmät maalikohteet eivät ole sallittuja yli 9 metrin etäisyydeltä (vakiorastit 14m). Pahvitauluissa pitää olla vähintään 77cm2 0PD-aluetta, missä alue on kapeimmillaan 7,5cm kokoinen.

Ratakuvaus ei voi käskeä lipastamaan suorituksen aikana kun kello on käynnissä. Rastilla voidaan ampua järjestäjien tuomalla laina-aseella, jos se on käsiase tai PCC. Sen ei tarvitse olla muutoin IDPA-sääntöjen mukainen (esim painon osalta), mutta se ei voi siis olla kivääri. Mikäli kilpailijalla tulee häiriö tällaisella aseella, suoritus uusitaan (6.6.24).

Muistinvaraiset rastit ovat kiellettyjä. Rastin laukausmäärien ja etenemisen pitää olla kilpailijalle intuitiivinen. Kilpailijan pitää saada tutustua rastiin, eikä siellä saa olla liikkuvia epäuhkamaaleja. Kilpailijan kerralla kulkema matka saa olla korkeintaan 9 metriä ja yhteensä enintään 18 metriä kilpailusuorituksen aikana

Rasteilla, joilla on suojia, voi vaatia vain kuusi laukausta silloin, kun ampuja ei ole suojassa.

Pehmeät esineet kuten teltat, tekopuut tai seinäkkeet ovat näköesteitä, joilla estetään maalien näkyvyyttä. Näköeste voi olla läpiammuttava tai määritetty läpäisemättömäksi. Näköesteitä ei lasketa suojiksi eikä niistä siten tarvitse siivuttaa maaleja. Näköesteillä voi “yllättää” kilpailijan (toim huom: paitsi että kilpailija saa tutustua rastiin etukäteen), milloin maalin joutuu kohtaamaan suojan jälkeen.

Ihmismuotoiset näköesteet ovat kiellettyjä. Niitä voi edelleen käyttää lavasteina, mutta ei näköesteinä tai pehmeinä tai kovina suojina.

7. Fyysisesti rajoittuneen kilpailijan säännöt

IDPA:n tarkoitus on olla saavutettavissa myös fyysisesti rajoittuneille kilpailijoille, joilla esimerkiksi:

 • Puuttuu raaja tai on proteesi
 • Jokin raaja ei toimi
 • On pyörätuoli, rollaattori tai kävelysauvat

Tällaisia kilpailijoita (permanently physically disabled shooter, ppds) varten on seuraavat poikkeussäännöt:

 • Kieltäytyessään esimerkiksi polvistumisesta tai vastaavasta, hän saa vain yhden PE:n. Ampumatta jäävät taulut lasketaan ohiammutuiksi, mutta varsinaisia rangaistuksia ei tule
 • Yksikätinen kilpailija voi käyttää kiinteää asevaloa eikä häntä rangaista vääräkätisestä ampumisesta. Hän voi tehdä lippaanvaihdon yhdellä kädellä tavalla, jonka kilpailunjohtaja etukäteen hyväksyy
 • Pyörätuolikilpailijat voivat käyttää mitä tahansa keinoa liikkuakseen rastilla (kuten avustajaa), mutta samaa keinoa on käytettävä kaikilla rasteilla
 • Kehoon tai pyörätuoliin kiinnitettävät asekotelot ja lipastaskut on sallittuja
 • Ase voidaan koteloida laukausten välissä
 • Kilpailijan ei tarvitse käyttää piilottavaa vaatetusta

Huonokuuloinen kilpailija voi pyytää vaihtoehtoista aloitussignaalia summerin sijaan.

8. Varustesäännöt

IDPA:n lajiluonteen mukaisesti kilpailijalla on oltava vaatetus, joka piilottaa aseen kantamisen, ellei rastikuvaus määrää toisin (3.1). Aseen, kotelot ja lipastaskujen pitää pysyä piilossa silloin, kun kilpailija nostaa kätensä vaakatasoon sivuilleen (8.9.2). Tämä ei koske taskulamppua.

Kiinteät asevalot eivät ole sallittuja (8.8.4), paitsi PCC-divisioonassa (B6.0.B).

Vaatetusta ei saa muokata kovikkeilla, painoilla tai pehmusteilla, mutta taskuissa saa olla tavaraa, ja taskujen läpät taskujen sisällä. Erityiset lippaiden dumppipussit on kiellettyjä (8.9.6)

Poliiseilla, puolustusvoimien edustajilla tai reserviläisillä voi Tier1-tasoisissa kilpailuissa (matalin taso) olla omat työvarusteensa, joilla piilotusvaatimusta ei ole. Myöskään vyötä, asekotelon korkeutta ja lipastaskuja koskevat säännöt eivät koske heitä. Asekotelossa pitää olla vähintään yksi lukitusmekanismi (8.7.A). Heidän aseessaan voi olla kiinteä valo, mutta sitä ei saa käyttää (8.8.4).

Kuulo- ja silmäsuojista on puhuttu luvussa 2: Turvallisuussäännöt

Asekotelo

IDPA:ssa käytettävän kotelon on sovelluttava kokopäiväiseen piilotettuun käyttöön (ns concealed carry) ja sitä on pidettävä jokaisella rastilla aloitusolosuhteista riippumatta (8.5.A).

Koteloa pidetään vyössä asekäden puolella joko housunkauluksen sisällä (inside waistband, IWB) tai ulkopuolella (8.5.B). Kilpailijan käyttämän vyön leveys on korkeintaan 44mm ja paksuus alle 8mm. Sen pitää kulkea housujen vyölenkeistä, joista kaksi saa ohittaa (8.4)

Vyötärön eteen, selän taakse, kainaloon tai taskuun sijoitettavat kotelot ovat kiellettyjä (8.5.1). Sama kotelo voi olla laiton tai laillinen riippuen kiinnityksestä tai henkilön kehonrakenteesta.

Kotelon pitää pitää asetta luonnollisessa pystyasennossa tai piippu taakse kallistettuna. Aseen pitää olla niin korkealla, että kahvan etuosa on vähintään vyön korkeudella (8.5.H) ja niin takana, että liipaisimen keskikohta on kehon takapuolella (8.5.J), sekä miehillä korkeintaan 19mm irti ampujan kehosta (8.5.Q).

Kotelon pitää estää liipaisimen toiminta kun ase on kotelossa (8.5.C) ja sen etureuna saa olla korkeintaan 44mm sulkupintaa alempana (revolvereissa 25mm sylinterin takareunasta).

Kotelon pitää estää aseen putoaminen jokapäiväisissä tilanteissa ja kaikkia kotelossa olevia turvamekanismeja on käytettävä (8.5.L). Turvamekanismi voidaan poistaa kotelosta tai estää kokonaan, mutta sitä ei saa estää toimimasta tilapäisesti (toim huom: jolloin se voisi vahingossa palata alkuperäistilanteeseen ja aiheuttaa vaaratilanteita).

Kotelon pystyasentoon liittyvät säädöt ovat sallittuja, jos ne edellyttävät ruuvien poistoa ja uudelleenasettamista (poislukien IWB-kotelot). Myöskään kotelon korkeussääntö ei koske IWB-koteloa. Näiden tai muiden ruuvien säätöön on tarvittava erillisiä työkaluja eivätkä ne saa nousta 3mm enempää kotelon ulkoreunoista.

Lipastaskut ja latauslaitteet

Kilpailija voi kantaa lippaita lipataskuissa tai omissa taskuissaan (8.6.1.A). Metodeita voi yhdistellä, mutta ei vaihtaa tai siirtää kilpailun aikana. Yhdessä lipastaskussa voi pitää vain yhtä lipasta.

Lipastaskun pitää täyttää samat piilotetun kannon (ns concealed carry) vaatimukset, kuin asekotelonkin ja sitä on kannettava vyöllä. Sen pystyasento saa vaihdella +-10° suhteessa vyöhön (80-100° vaakatasosta) (8.6.2.E) ja sen pitää olla lonkkaluun takana. Lipas saa olla irti kehosta korkeintaan 19mm.

Lipastaskun on peitettävä lippaasta 51mm patruunan kannasta lippaan takaseinää mitattuna. Lipastaskun ulkoreunan (kehosta poispäin) on oltava suljettu. Säätöruuvien käyttämisen on edellytettävä työkaluja, eivätkä ruuvit saa pistää 3mm enempää esiin taskun ulkomitoista.

Ase

IDPA:ssa aseet on jaettu divisiooniin, jolloin samantyyppisellä aseella ampuvat kilpailijat mittelevät taitojaan vain tosiaan vastaan (8.1.1.A).

 • Stock Service Pistol, SSP
 • Enhanced Service Pistol, ESP
 • Custom Defensive Pistol, CPD
 • Compact Carry Pistol, CCP
 • Revolver, REV
 • Back Up Gun, BUG
 • Carry Optics, CO
 • Pistol Caliber Carbine, PCC
 • Specialty Division, SPD

Lisäksi kilpailijat itsensä on jaettu taitotasojensa mukaisiin luokkiin (katso luku 9.)

Kilpailijalla on divisioonan ja aseen kapasiteetin mukaan määritelty maksimimäärä lippaita ja patruunoita (8.1). Aseet ja lippaat pitää aina ladata kunkin divisioonan maksimikapasiteettiin, ellei Ratakuvauksessa toisin määrätä (3.4.10).

Divisioona Minimi-
kaliiperi
Maksimi-paino (g) Voima-
kerroin
Patruunoita /
lipas (tms)
Varalippaita
SSP 9mm 1219 125 10 2
ESP 9mm 1219 125 10 2
SPD 9mm 10 2
CO 9mm 1276 125 10 2
CDP Vain .45 ACP 1219 165 8 2
CCP 9mm 1049 125 8 2
REV
– Enhanced
– Stock
.375 mag
.38 special
1418
1219
165
105
6 3
BUG
– Semi auto
– Revolver
.380 ACP
.38 special
737 95 5 4
PCC Vain 9mm, .357 Sig. .40 S&W, 10mm ja .45 ACP 135 10-30 0-2

Maksimipaino on paino painavin lipas sisällä, mutta ilman patruunoita. SPD on erikoisdivisioona, jonka määritelmät pitää julkaista erikseen jokaisen virallisen kilpailun kutsussa.

SSP-divisioonassa aseen toimintatapa on double action, doube action only tai striker (8.1.2.A). REV ja BUG-R ovat revolvereita ja muut mitä tahansa puoliautomaatteja. Eri divisioonilla on eri sääntöjä aseiden muokkaamisesta. Jollakin aseilla voi kilpailla useammassa divisioonassa.

Pääosin puoliautomaatti-aseessa on lisäksi yksi patruuna lähtötilanteessa, poislukien BUG-S-divioona (8.1.4).

Mikäli aseeseen ei jostain syystä mahdu divisioonanmukaista täyttä määrää patruunoita, sitä voi käyttää, mutta kilpailijan pitää käyttää samaa alennettua patruunamäärää kaikissa lippaissa ja kaikkien rastien aikana (3.4.11).

Alkuperäisistä säännöistä löytyy lisäksi tarkemmat säädökset aseiden muista ominaisuuksista, muokkaamisesta ja lähtötilanteesta.

9. Taitoluokkien säännöt

Kilpailijat on jaettu taitotasonsa mukaisesti luokkiin, jonka sisällä he mittelevät taidoistaan toisten samantasoisten kilpailijoiden kanssa. Luokkia ovat

 • Distinguished master, DM
 • Master, MA
 • Expert, EX
 • Sharpshooter, SS
 • Marksman, MM
 • Novice, NO
 • Unclassified

Luokka on divisioonakohtainen.

Luokka voi määrittyä tai vaihtua kolmella tavalla (ei koske DM-luokkaa)

 • Luokitusammunnalla (classifier)
 • Virallisen kilpailun menestyksellä (match bump)
 • Tasausylennyksellä (equity promotion)

IDPA ylläpitää IDPA Classification Databasea eli luokitustietokantaa, joka on ainoa virallinen rekisteri. Eri IDPA-seurojen on pidettävä tietokanta ajantasaisena korkeintaan 7 päivän kuluessa muutoksesta. Luokitus voi laskea vain vakavan loukkaantumisen myötä. Normaali suorittaminen voi vain nostaa luokitusta.

Jokaisen kilpailijan pitää ampua jokin luokitusammunta vähintään 12 kuukauden välein (paitsi DM- ja MA-luokat). Kilpailumenestyksen avulla parantunut sijoitus lasketaan tässä luokitusammunnaksi. Samoin virallisen kilpailun ampuminen loppuun (ei hylkäystä tai keskeytystä) lasketaan siinä divisioonassa.

Kilpailunjohtaja voi vaatia kilpailijaa ampumaan luokitusammunnan epäillessään, että kilpailijan luokka on liian matala. Kilpailunjohtaja myös vastaa siitä, että jokaisella virallisen kilpailun kilpailijalla on korkeintaan 12kk vanha luokitus juuri siinä divisioonassa, sekä ja IDPA-jäsenyys kilpailupäivänä.

Luokitusammunnat ovat vakioituja ampumaharjoituksia, joiden tuloksien perusteella ampujalle määräytyy luokka juuri siinä kyseisessä divisioonassa. Yleisin luokitusammunta on 5×5 laukauksen rast.

Luokitus voi vaihtua myös kilpailumenestyksen perusteella (9.4). Silloin lasketaan kuinka monta saman tai paremman luokan kilpailijaa kyseinen henkilö on voittanut siinä kyseisessä divisioonassa.

Divisioonaluokan voittaja ylennetään seuraavaan luokkaan, jos hän on voittanut 9 muuta kilpailijaa (9.4.2). Toiseksi tullut ylennetään, jos hän on voittanut 19 muuta kilpailijaa jne. Mikäli useammalla kilpailijalla on täsmälleen sama lopputulos (final time), heidät kaikki ylennetään. Voitettujen kilpailijoiden joukkoon ei lasketa henkilöitä, jotka eivät saapuneet paikalle (Toim huom: mutta on epäselvää lasketaanko siihen hylättyjä tai keskenjättäneitä kilpailijoita. Säännöt sanoo ettei, mutta kilpailunjohtajan ohjeet eivät (M-17.3.1).)

Kilpailijan luokitus eri puoliautomaattidivisioonissa voi vaihdella vain yhden luokituspykälän verran. Mikäli kilpailija nousee yhdessä divisioonassa riittävän korkealle, se vaikuttaa myös muihin divisiooniin. Tätä kutsutaan tasausylennykseksi (9.5.1).

Esimerkiksi jos kilpailija nousee yhdessä divisoonassa Sharpsooteriksi, kaikki muut divisioonaluokat ovat vähintään Marksman-luokassa.

Tasausylennys ei kuitenkaan korvaa luokitusammuntaa kyseisessä divisioonassa. Kilpailijan on edelleen saavutettava kyseinen taso luokitusammunnan tai kilpailumenestyksen perusteella, voidakseen kilpailla virallisissa kilpailuissa.

10. Protestit

Rastiin liittyvän protestin voi jättää ennen tai jälkeen ampumisen, mutta ennen kuin lopulliset tulokset ovat julkaistu.

Kilpailija voi ensin käyttäytymissääntöjä kunnioittaen vedota rastin CSO:hon välittömästi rastin ampumisen jälkeen. Mikäli henkilöt eivät pääse yhteisymmärrykseen asia siirtyy kilpailunjohtajan päätettäväksi. Mikäli asia ei ratkea silloinkaan, kilpailijan on ilmoitettava jättävänsä kirjallisen protestin. Tämän on tapahduttava 30 minuutin aikana ilmoituksesta.

Kirjallisessa protestista on käytävä (10.2.4) ilmi kilpailijan nimi ja yhteystiedot, enintään 100 sanan kuvaus tapahtumista, todistajien nimet ja yhteystiedot, vahvistus että asiasta on keskusteltu ensin CSOn ja kilpailunjohtajan kanssa, sääntökohdan numero johon vedotaan sekä toivottu muutos tuomioon. Lisäksi kirjallisen protestin yhteydessä on toimitettava sen hinta 100 dollaria.

Kirjallinen protesti välitetään aluekoordinaattorille tai hänen sijaiselleen, joka valitsee itsensä lisäksi kaksi muuta sertifioitua tuomaria keskustelemaan ja päättämään asiasta tunnin sisällä. Jokaisella tuomarilla on yksi ääni.

Päätös palautetaan kilpailunjohtajalle, joka vastaa päätöksen viemisestä käytäntöön esimerkiksi pisteytyksen tai rangaistuksen muuttamisella tai uusintasuorituksella. Mikäli protesti hyväksytään, protestimaksu palautetaan (10.3.8). Mikäli protesti hylätään, kilpailunjohtajan tuomio pysy voimassa ja protestimaksu tilitetään IDPA-HQ:lle.


Tags

idpa


Voisit pitää näistä

Nopein tapa paikata taulu ampumaradalla

Nopein tapa paikata taulu ampumaradalla

Reload rally drilli

Reload rally drilli
Jätä oma kommenttisi

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

IDPA-peruskurssi lähelläsi. Aina.

Ampumisen perusteet ja IDPAn lajikiemurat etäkurssina